Voksing

Vi utfører ulike behandliger av ansiktsvoks. Voks behandlingene kan være en fin tilleggsbehandlig til andre behandlinger. 

Våre behandlinger

Voks overleppe

150 kr

Voks nese

150 kr

150 kr1

Voks hake

Voks kinn

150 kr

300 kr

Voks 2 områder

Voks 3-4 områder

400 kr